Oferta educationala

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII
 

ŞCOALA GIMNAZIALA NICOLAE MARINEANU CEZIENI

str. Dumitru Cezianu

telefon/fax 0249510017

email scoalacezieni@yahoo.com

judeţul Olt, Romania

 

SCOALA ARE CA STRUCTURI:

 • GPN CEZIENI (2 GRUPE)
 • GPN CORLATESTI (1 GRUPA MIXTA)

 

Scoala Gimnaziala Nicolae Marineanu Cezieni este o scoala in slujba comunitatii, avand capacitatea de a functiona ca o structura eficienta si echilibrata pentru toate categoriile de copii si de a asigura progresul tuturor elevilor sai prin:

–  Studiul limbilor straine : engleză si franceză cu profesori calificaţi

–  Un proces educativ bazat pe Curriculum Naţional..
–  Ore de studiu suplimentare asistate de cadre didactice calificate.
–  Manuale gratuite tuturor elevilor;

–  Clasele cu un număr mic de elevi, permit ca activitatea fiecărui elev să fie verificată permanet de către cadrele didactice.

 

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII
Oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2014– 2015 cuprinde următoarele opţionale:

CICLUL PRESCOLAR
GPN.Cezieni
• Sa invatam sa vorbim correct! –grupa mica
• Sa ocrotim pamantul! – grupa mare
GPN.Corlatesti
• Micii sanitari- grupa combinata;

CICLUL PRIMAR
Clasa pregătitoare
• Educatie pentru societate;
Clasa a III a
• Limba franceza;
• Educatie pentru sanatate;
Clasa a IV a
• Limba franceza;
CICLUL GIMNAZIAL
Clasa a V-VI-a
• Informatica;
• Matematica distractiva.
 RESURSE UMANE
 PERSONAL DIDACTIC  format din 17 cadre didactice :
3 educatoare, din care
1 cu gradul didactic II,
2 cu definitivat

 • 5 învăţători, din care :
  1 cu gradul didactic II,
  3 cu definitivat
 • 1 debutant
 • 9 profesori, din care :
  2 cu gradul didactic I ,
  1 cu gradul didactic II,
  3  cu definitivat
  3 debutanti.
  PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  format din :
  0.5 secretar ;
  0.5 bibliotecar;
  1 administrator financiar
        PERSONAL NEDIDACTIC este format din :
  3 ingrijitori de curatenie;Personalul angajat didactic şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime prevăzute de legile în vigoare.

 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

A. COLABORAREA CU PĂRINŢII

Relaţia dintre şcoală şi părinţii elevilor a fost extrem de fructuoasă, deşi au existat şi unele sincope in special in ceea ce priveşte implicarea voluntară a părinţilor in viaţa şcolii. Comitetul de părinţi a sprijinit şcoala in toate demersurile: alegerea unui nume pentru scoala, redactarea Regulamentului Intern, intocmirea programului de activitati extracurriculare, stabilirea disciplinelor optionale, etc.

B. COLABORAREA CU PARTENERII ECONOMICI, FUNDAŢII

-Consiliul Local,
-CRRPH Cezieni,
-Politia locala,
-Editura Diana(Concursul EUROSCOLARUL),
-Editura Sigma(concursul-CANGURUL),
-Biserica Cezieni.